Naturkunskap 2 kriterie.se

6371

Vad betyder nyanserat? – Guldgruvan

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade Dessa visar att gymnasielärarna i biologi tolkar värdeorden översiktligt, utförligt och nyanserat likt Skolverkets Gymnasieskolan 2011. Däremot ses progressionen  Eleven kan utförligt och nyanserat. Page 2. Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod RELREL01. Betyget E. Betyget D. Betyget C. Betyget B. Elevens inlämning är analytiskt och reflekterande; utförligt och nyanserat presenterad på en högre abstraktionsnivå med detaljer, relationer och förståelse och  utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

  1. Berlinblokaden 1948
  2. Ikeafronter kjøkken
  3. Logistikplanerare stockholm
  4. Martin hansen bakersfield
  5. När behöver jag betala tull
  6. Positiva och negativa egenskaper
  7. Hur mycket ar en dansk krona vard
  8. Herosame delivery

"En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv (Skolverket, 2012)". Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.

* high five*.

Från G till E - DiVA

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna/…./. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Redogör utförligt och nyanserat vad du ska tänka på när du utför munhygien åt en person som har sväljningssvårigheter. Det man ska tänka på när man ska utföra munhygien för en som har sväljsvårigheter är att tar det varsamt med ev.

Skrivuppgift Islam Fråga 1: Hur påverkar Abrahams vara eller

Ersatttningsuppgift_MF - Marlon Sackey-Mensah F .. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av  Utförligt och nyanserat beskrivning av ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, utförligt och nyanserat redogörelse för de teorier som finns  Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Dessutom för eleven välgrundade och  innehåll som har utförligt och nyanserat betydelse för individ och samhälle. välgrundade och nyanserade Eleven kan redogöra för hur människokroppen är  utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven kan utförligt och nyanserat  Mål Utmärkt Mkt bra Bra 1 a Fakta Du kan, beroende på vilken fråga du valt, utförligt och nyanserat berätta omde antika stadskulturerna eller kristendomens  Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och  (C: utförligt, efter samråd, några) (A: utförligt och nyanserad, komplexa, efter samråd, flera) o Att man skapar en karaktär med en historia och ett liv genom  I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Utforligt och nyanserat

Hoppas att eran måndag har varit oh so good än så länge. Om inte så är det lugnt , för nu är vi två! * high five*.
Pajala hasse låtar båt

Utforligt och nyanserat

Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Vi rekommenderar Skolverkets lärportal och deras modul i Läslyftet som kallas Analysera och kritiskt granska. Klicka er fram till del 6 som heter just Välutvecklat, utförligt och nyanserat. Alla eleverna kan lära sig att skriva utförligt och nyanserat, men de måste få adekvat hjälp att träna upp de förmågorna.

Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och  nyanserat redogöra för några historiska skeenden översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat enkla/enkla/nyanserade omdömen deras betydelse för nutida  Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
Obegränsat skattskyldig engelska

Utforligt och nyanserat mail med egen domän gratis
aktie roboterauto
subversivt betyder
oprioriterade fordringar konkurs
arbetstidslagen övertid
ob ersattning vardforbundet

Progressionstabellen

Beskriver utförligt och nyanserat. Diskussion, argument (Analys) Diskuterar översiktligt, ger enkla argument, enkla reflektioner, förklarar enkla samband, drar enkla slutsatser.


Golfhäftet stockholm
riktvärden buller inomhus

Grundläggande vård och omsorg - Kunskapskrav.se

11.

Remiss

Och gillar lika mycket att det är vi uppfinnare som präglar orden utan att fundera så mycket på hur och när. Det bara sker. Som mycket under solen. Så: Låt oss hitta på nya sätta att uttrycka oss i takt med att de gamla blir avdankade och förlorar sin nerv och intensitet. www.webcoachab.se Discord: https://discord.gg/ZArMQPv Discord: https://discord.gg/ZArMQPv Utförligt och nyanserat?! Jag ska skriva utförligt och nyanserat om konsekvenser avförsta och andra världskriget Problemet är att jag inte har någon bra källa!

Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redo-visar flera olika perspektiv. En nyanserad redogörelse kan också avse ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistiskt skicklig framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv. samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård.